Nel Verhoeven | Wat is onderzoek? | Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs

FAQ's onderzoekstool

Hoe lang heb ik toegang tot de website?
Wat is er gebeurd met onderzoekinstappen.nl?
Ik zie in de video's van Nel Verhoeven soms onderzoekinstappen.nl staan.
Zijn mijn gegevens uit onderzoekinstappen.nl meegekomen met de integratie?
De verwijzingen naar de theorie kloppen soms niet.