Nel Verhoeven | Wat is onderzoek? | Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs

Ontwerpcasusen

Op deze website staan twee doorlopende casussen: Supermarkt G&G en Vakvereniging VaHop. Per hoofdstuk gaan we steeds verder met de casus en passen we toe wat er in het betreffende hoofdstuk aan bod is gekomen. Bij hoofdstuk 2 vind je de inleidingen op deze twee casussen. 


In de casussen leer  je nadenken over de opzet en uitvoering van een onderzoek en wat daarbij allemaal komt kijken. Je krijgt daarbij de nodige aanwijzingen en tips. Hoe je omgaat met de casus hangt af van je opleiding, studieopdracht etc. Overleg hierover met je docent. 

Het uitgangspunt bij de casussen is dat je fictief als assistent van een onderzoeksbureau gaat meewerken aan het opzetten en uitvoeren van een aantal onderzoeken. Zie het kader hieronder: 

Onderzoeksbureau Curioso

Als afgestudeerde bachelor kun je direct aan de slag bij het onderzoeksbureau Curioso in Utrecht. Dit bureau verricht allerlei soorten praktijkonderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hoewel de meeste opdrachtgevers afkomstig zijn uit de non-profitsector, zet het bureau af en toe ook een marktonderzoek op. Bijvoorbeeld om de bekendheid van een bepaald merk te onderzoeken of een klanttevredenheidsonderzoek te houden.

Tijdens je inwerkperiode loop je mee met de projectleider Praktijkonderzoek. Samen met deze collega bezoek je opdrachtgevers, stel je offertes en onderzoeksvoorstellen samen, zet je onderzoek op, verricht je analyses en maak je rapporten. De inwerkperiode duurt een half jaar. Daarna wordt gekeken op welke plek jij het beste op je plaats bent.