Nel Verhoeven | Wat is onderzoek? | Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs

Kennistoetsen

Hier kun je toetsen of je de kennis van alle theorie uit het boek paraat hebt en goed kunt toepassen. De toets bestaat uit vragen uit alle hoofdstukken.