Nel Verhoeven | Wat is onderzoek? | Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs

Dit deel van de website bevat materiaal voor docenten. 

 

Lesvoorbereiding

Op deze site staan handige hulpmiddelen voor een goede lesvoorbereiding: 

- Een voorbeeld van een cursusopzet voor het vak 'onderzoek'.

- Op de pagina PowerPointpresentaties vindt u per hoofdstuk een presentatie om bij de lessen te gebruiken.

- Onder beoordelingstips vindt u een model om de deelname aan het vak onderzoeksmethode en een eindrapport van studenten te kunnen beoordelen. 


Onderzoekstool

Onder uitleg onderzoekstool vindt u een uitleg over de tool voor docenten inclusief een demonstratie van het studentvolgsysteem en het studentvolgsysteem zelf. 

 

Toegang tot docentendeel 

Enkele onderdelen hier zijn alleen toegankelijk voor docenten met een zogenaamd docentenaccount. Dit account krijgt u via e-mail als u een docentexemplaar aanvraagt. 

Met een docentaccount krijgt u speciale bevoegdheden:

  1. u kunt de antwoorden van studenten die aan u gekoppeld zijn volgen in het studentvolgsysteem;
  2. u kunt de documenten die de student upload bekijken;
  3. in elke pagina in de website kunt u aanwijzingen voor uw studenten plaatsen in de zogenaamde 'docentopmerking'.
  4. u ziet in de antwoordvelden van de vragen/formulieren de feedback staan die het systeem geeft als er feedback is op een vraag. Bij multiple-choice vragen ziet u direct het juiste antwoord in de kleur blauw.
    NB Hierdoor kunt u met een docentaccount niet zelf antwoorden invullen en opslaan in de site. De knop 'antwoord indienen' werkt dus niet voor docentaccounts.