Nel Verhoeven | Wat is onderzoek? | Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs

Fase 3: analyse

Wat ga je doen?

In dit deel van je project behandelen we twee hoofdonderwerpen: 

 

- kwantitatieve analyse en

- kwalitatieve analyse.

 

Daarnaast komt de kwaliteit van onderzoeksresultaten aan de orde. 

 

De analysefase wordt door velen gezien als de moeilijkste fase van het onderzoek: de cijfermatige verwerking van gegevens vergt een goede kennis van statistiek, een struikelblok voor vele studenten. Verwerk je teksten, dan doe je kwalitatieve analyse. Zonder formules lijkt dat een stuk gemakkelijker, maar vergis je niet: het keer op keer herhalen, samenvatten, coderen en groeperen vergt veel denkwerk en overleg. Het is met recht een 'complexe vaardigheid'.